I. Definicje

1. Administrator– podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej Polityce prywatności tj.: Joanna Serwińska-Jania

2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Serwis – serwis/sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: wwww.dietetyczkazpasja.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość (strona internetowa), kontaktować się z Administratorem (formularz kontaktowy), składać zamówienia na oferowane Produkty cyfrowe (sklep), zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter).

4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.

5. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

II.Przetwarzanie danych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z prawem do następujących celów:

 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w Serwisie, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia, w tym odstąpienia od Umowy i rękojmi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • rejestracji i założenia konta w Serwisie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli jest to niezbędne w celu korzystania z Produktów cyfrowych zakupionych w Sklepie, a w przypadku dobrowolnego założenia konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby,
 • udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia faktury dla osoby fizycznej, podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych w celu realizacji Umowy lub przed jej zawarciem, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • marketingu własnych produktów i usług Administratora drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby, której dane dotyczą,
 • wysłania informacji handlowych i marketingowych Administratora na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby,
 • dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby, której dane dotyczą.

IV. RODO

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy za pomocą korespondencji elektronicznej na adres e-mail: kontakt@dietetyczkazpasja.pl

V. Polityka cookies

Pliki Cookie tzw. ciasteczka (ang. cookies) to małe pliki, zapisywane i przechowywane na Pana/Pani komputerze, tablecie lub smartphonie, w trakcie odwiedzania stron w internecie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich istnienia, oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

1. W związku z udostępnianiem zawartości Serwisu www.dietetyczkazpasja.pl stosowane są tzw. cookies,tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Informacje te serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z w/w urządzeniem końcowym.

3. Mogą także być używane inne technologie o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies, do których informacje dotyczące plików cookies zawarte w niniejszym dokumencie również mają zastosowanie.

4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu www.dietetyczkazpasja.pl

5. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6. Pliki cookies stosowane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika  serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • emitowania banera informującego o ciasteczkach, oraz ukrywania go po jego zaakceptowaniu
 • zachowania sesji zalogowanego użytkownika
 • zachowania przedmiotów dodanych do koszyka podczas zakupów

7. W ramach Serwisu www.dietetyczkazpasja.pl mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania, przedmiotów dodanych do koszyka podczas zakupów;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania, prób nieautoryzowanego zalogowania się, prób włamania metodą bruteforce;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.;

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

9. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego.

10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

11. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że informacje będą zamieszczone i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będą dostępne.

12. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji w ramach Serwisu dietetyczkazpasja.pl, w szczególności wymagających logowania i zakupów.

13. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronach Serwisu, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

14. Pliki cookies mogą być zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu dietetyczkazpasja.pl, a następnie mogą być wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych. Żadna z tych akcji nie jest używana świadomie i celowo przez Serwis a ostrzeżenie wynika z braku pełnej znajomości struktury oprogramowania, takiego jak Woocommerce, WordPress i innych wtyczek używanych do działania serwisu.

VI. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

 • złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych w Serwisie: adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą w treści wiadomości, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi;
 • złożenia zamówienia w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres; 
 • rejestracji konta w Serwisie : imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login,
 • wystawienia faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby lub zamieszkania, NIP.

VII. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia

1. Podanie danych osobowych szczególnej kategorii, w tym danych dotyczących stanu zdrowia,  dolegliwości, zażywanych leków, wzrostu i masy ciała odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą.

2. Dane wrażliwe są przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne, a podanie danych odbywa się z własnej woli osoby, której one dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych powiązanych ze zdrowiem osoby, której dane dotyczą odbywa się wyłącznie w celu świadczenia spersonalizowanych usług dietetycznych, w tym przygotowania indywidualnych diet dla konkretnej osoby przez Administratora.

3. Przetwarzanie danych wrażliwych odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Administrator przy wykonywaniu spersonalizowanych usług dietetycznych zabezpiecza dane osobowe oraz dba o nie z najwyższą starannością oraz nie ujawnia danych osobowych Użytkownika osobom trzecim jednocześnie zachowując tajemnicę.

5. Osobom, które podają dane osobowe dotyczące stanu zdrowia dobrowolnie, w szczególności podczas Indywidualnej współpracy oraz Konsultacji dietetycznej, przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność tego przetwarzania przed odwołaniem zgody.

VIII. Uprawnienia podmiotów danych osobowych

Administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana że:

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w ramach Współpracy indywidualnej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie i w celu realizacji zamówienia.

2. Podanie Pani/Pana danych kontaktowych w ramach zapisania się do newslettera Serwisu podobnie jest dobrowolne, ale konieczne w celu otrzymywania informacji marketingowych, doradczych oraz ofert drogą elektroniczną.

3. Podanie Pani/Pana danych kontaktowych w celu realizacji zamówienia w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia.

4. Ma Pani/Pan prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Sprzeciw do przetwarzania danych osobowych jest możliwy w każdym czasie, z wyjątkiem sytuacji gdy:

 • ma Pani/Pan otwarte zamówienia w Serwisie Administratora;
 • ma Pani/Pan nieuregulowane zobowiązania finansowe z Administratorem;
 • dane osobowe związane z transakcjami księgowymi Administratora przechowuje zgodnie z prawem do 5 lat od wystawienia paragonu/faktury.

5. Dobrowolnie przekazane dane osobowe są zabezpieczone i Administrator dba o nie z najwyższą starannością.

6. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bliższe informacje można znaleźć na stronie Instytucji:  https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres:

 • niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywanie dokumentów określonego przepisami prawa;
 • do czasu cofnięcia zgody za pomocą korespondencji elektronicznej wysyłanej na adres email: kontakt@dietetyczkazpasja.pl

IX. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia obsługi księgowej, obsługi prawnej, obsługi informatycznej oraz obsługi marketingowej Administratora tylko i wyłącznie w razie koniecznej potrzeby będą udostępniane następującym odbiorcom:

 • podmiotowi prowadzącemu księgowość Administratora;
 • podmiotowi prowadzącemu obsługę prawną Administratora;
 • podmiotowi prowadzącemu obsługę informatyczną Administratora;
 • podmiotowi prowadzącemu obsługę marketingową Administratora w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

X. Zmiany polityki prywatności

Administrator zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta i obowiązuje od 03.03.2022 r.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu.